Vi har som virksomhed,

et ansvar for den verden vi agerer i…

 

Lorem insum dolor amet consec tetur adiriscin elit eiusmod temsor incididunt masna alirua enim veniam nostrud exerci tation ullamco.

– ÆRLIGHED. RETFÆRDIGHED. ANSVARLIGHED –

Miljø og bæredygtig udvikling.

Som virksomhed har vi et ansvar for den verden, vi agerer i. Det er et ansvar, vi tager alvorligt og det er et ansvar, vi tager på os. De udfordringer, som vi står overfor i verden i dag, er imidlertid ikke nogle, vi løser over natten og heller ikke nogle, vi løser alene.

I en travl hverdag risikerer de udfordringer hurtigt at blive meget overordnede og ukonkrete – og dermed virker de svære at påvirke. Derfor anser vi det for værdifuldt, at vi, på tværs af hele vores samfund og hele verden, har en fælles referenceramme for arbejdet med bæredygtig udvikling – udmøntet i FN’s 17 verdensmål og vores engagement i Global Compact.

Vores arbejde med bæredygtighed.

Hos BS-Import ApS stræber vi efter at arbejde med miljø og bæredygtighed som et gennemgående pejlemærke både når vi træffer de store strategiske og forretningskritiske beslutninger, og i ligeså høj grad i hverdagen, når vi hele tiden træffer de små valg. Mange af de valg hvad enten de er store eller små – drejer sig nemlig i virkeligheden om at ændre vaner.

For at kunne lykkes med at ændre vanetænkning og vanehandlinger i det daglige arbejde forsøger vi at tvinge os selv og hinanden til at:

  • –  stille spørgsmål ved, om den sædvanlige eller oplagte løsning også er den bedste løsning og den mest bæredygtige

  • –  reflektere over, om vi kan gøre noget smartere, mere effektivt eller mere skånsomt

  • –  udvikle arbejdsprocesser, materialebrug og lignende, så de bliver mere bæredygtige

FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder og sætter en fælles ramme for kommunikationen om din virksomheds fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse.

Som del af Global Compact får du adgang til ekspertise, værktøjer og best practices inden for Global Compacts 10 principper og verdensmålene. Derudover kan din virksomhed udvikle jeres arbejde med ansvarlighed gennem blandt andet workshops og videndeling i vores netværksgrupper.

De 10 principper:

Global Compacts mission er at mobilisere en global bevægelse af ansvarlige virksomheder for at skabe en bedre verden. Det gør vi med udgangspunkt i 10 grundlæggende principper, som alle virksomheder tilsluttet Global Compact forpligter sig til at efterleve.

Principperne giver en fælles etisk og praktisk ramme for virksomhedsansvar og er baseret på internationale konventioner og aftaler. For eksempel er OECD’s retningslinjer, ILO’s konventioner om arbejdstagerrettigheder, FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv samt Rio-deklarationen alle repræsenteret i principperne.

I Global Compact mener vi, at virksomheders arbejde med samfundsansvar starter med en principbaseret tilgang til at drive forretning. Som virksomhed bør man som minimum efterleve fundamentale principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. De virksomheder, der selv tager ansvar, har succes med at håndhæve de samme principper og værdier i hele deres værdikæde og over for en bred vifte af interessenter.

Ved at inkorporere Global Compacts 10 principper i strategier, politikker og procedurer og ved at bygge en virksomhedskultur baseret på integritet, tager virksomheder ikke alene ansvar for samfundet og planeten, men er også bedre gearet til at opnå langvarig succes.

Menneskerettigheder.

Lorem insum dolor consec tetur elit eiusmod temsor masna enim nostrud.

Arbejdstagerrettigheder.

Lorem insum dolor consec tetur elit eiusmod temsor masna enim nostrud.

Miljø.

Lorem insum dolor consec tetur elit eiusmod temsor masna enim nostrud.

Antikorruption.

Lorem insum dolor consec tetur elit eiusmod temsor masna enim nostrud.

IFS-BROKER

IFS Broker standarden er særligt tilpasset forhandlere og importører af fødevarer. Den sikrer at importører og mellemhandlere har et system til kontrol af, at deres leverandører overholder fødevare- og kvalitetskrav samt konkrete forskrifter og krav, der kan stilles til leverandører og sikrer, at lovens krav overholdes. Der er udviklet en tjekliste med 71 punkter med særlig relevans for leverandører og mellemhandlere. IFS Broker certifikatet er, overfor kunder og andre interessenter, dit bevis for at Bureau Veritas Certification Denmark A/S, som uafhængig 3. part, har gennemgået og godkendt din virksomheds kvalitets- og sikkerhedssystem. Bureau Veritas Certification Denmark A/S er akkrediteret af DANAK til at gennemføre IFS audits.”

Kravene til
myndigheder stiller i stigende grad krav om, at de fødevarer, som vi alle spiser, skal være af høj kvalitet og med en høj sikkerhed. Opstår der problemer, skal fejlkilden hurtigt findes og udbedres. Kravene er i første omgang primært rettet mod detailhandlen, men derfra spreder de sig gennem hele fødevarekæden til forædlingsindustrien, primærproducenter og transportører.

For at levere fødevarer til en række tyske og franske detailhandelskæder, som f.eks. Aldi, Lidl og Metro, kræves en særlig godkendelse af en række faktorer, der har betydning for kvalitet og fødevaresikkerhed. Kravene til leverandørerne er beskrevet i standarden International Food Standard (IFS), som er udarbejdet af sammenslutningen af tyske supermarkedskæder, HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels). Den er senere tiltrådt af deres franske søsterorganisation FCD (Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution). Kæderne stiller krav om, at en uafhængig tredjepart gennemgår og godkender leverandørens kvalitets- og fødevaresikkerhedssystem.

Bureau Veritas Certification Denmark A/S er af den danske akkrediteringsordning, DANAK, godkendt til at gennemføre disse IFS-audits.

ISO 22000 BIDRAGER TIL VERDENSMÅLENE

FNs 17 verdensmål er anerkendt på globalt plan og anses som væsentlige for at opnå en bæredygtig udvikling.

For at få succes med verdensmålene og komme i mål med planen, kræver det engagement fra erhvervsliv, enkeltpersoner, industri og regeringer. Her spiller de internationalt anerkendte retningslinjer, ISO-standarderne, en vigtig rolle, da de er bygget på konsensus og skaber grundlag for hvilken retning en udvikling skal tage. Dermed muliggør standarderne, at de involverede parter trækker i samme retning.

Ifølge ISO International Organization for Standardization, bidrager ISO 22000-standarden til følgende verdensmål: 2, 3 og 12.

Become a Member

Lorem insum dolor amet consec tetur adiriscin elit eiusmod temsor masna alirua enim veniam nostrud exerci tation ullamco aliruis conseruat irure dolor renrehen derit.