Et ansvar for den verden vi agerer i.

Miljø og bæredygtig udvikling.
Som virksomhed har vi et ansvar for den verden, vi agerer i. Det er et ansvar, vi tager alvorligt og det er et ansvar, vi tager på os. De udfordringer, som vi står overfor i verden i dag, er imidlertid ikke nogle, vi løser over natten og heller ikke nogle, vi løser alene.

I en travl hverdag risikerer de udfordringer hurtigt at blive meget overordnede og ukonkrete – og dermed virker de svære at påvirke. Derfor anser vi det for værdifuldt, at vi, på tværs af hele vores samfund og hele verden, har en fælles referenceramme for arbejdet med bæredygtig udvikling – udmøntet i FN’s 17 verdensmål og vores engagement i Global Compact.

FNs-verdensmål

BÆREDYGTIGHED

Vores arbejde med bæredygtighed

Hos BS-Import ApS stræber vi efter at arbejde med miljø og bæredygtighed som et gennemgående pejlemærke – både når vi træffer de store strategiske og forretningskritiske beslutninger, og i ligeså høj grad i hverdagen, når vi hele tiden træffer de små valg. Mange af de valg – hvad enten de er store eller små – drejer sig nemlig i virkeligheden om at ændre vaner.

For at kunne lykkes med at ændre vanetænkning og vanehandlinger i det daglige arbejde forsøger vi at tvinge os selv og hinanden til at: 

  • stille spørgsmål ved, om den sædvanlige eller oplagte løsning også er den bedste løsning – og den mest bæredygtige
  • reflektere over, om vi kan gøre noget smartere, mere effektivt eller mere skånsomt
  • udvikle arbejdsprocesser, materialebrug og lignende, så de bliver mere bæredygtige